top of page
Search

Jak jednoduše zjistit podlahovou plochu bytu?

Ještě před tím, než Vám prozradím, jak jednoduše zjistíte podlahovou plochu Vašeho bytu, si ji nejdříve definujme.

Podlahová plocha je součet všech půdorysných ploch veškerých místností v bytě, včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Nepatří sem balkóny, lodžie ani terasy.


Podlahovou plochu zjistíte jednoduše. Na stránce www.nahlizenidokn.cuzk.cz zadejte adresu nemovitosti. Rozklikněte bytovou jednotku, kde Vás bude zajímat kolonka Podíl na společných částech. První číselný údaj v této kolonce ukazuje podlahovou plochu jednotky. Tady konkrétně 68,2m2.

Ne vždy to ale v praxi odpovídá skutečnosti. Zkuste si to na Vašem bytě. Pokud Vám to nepůjde, klidně napište.15 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page