top of page
Search

Jak ověřit bonitu nájemce?

Pokaždé, když pronajímám lidem jejich nemovitosti, tak zjišťuji rizikovost zájemců. Je to chvilka a stojí to pár korun. Oproti užitku, který to přinese, je to de facto zadarmo.

Když mluvím o rizikovosti, mám na mysli to, jestli je zájemce v exekuci nebo insolvenci, jestli má práci apod.

Tak například tady, v aplikaci z webu www.ulovdomov.cz , se dá zjistit o zájemci spousta věcí. Stačí vědět Jméno, příjimení a datum narození. Tato aplikace na ulovdomov zkoumá: CEE - Centrální evidence exekucí ČR Insolvenční rejstřík Úřední deska soudních exekutorů Hledané osoby Policií ČR Centrální evidence exekucí SR Register úpadcov na Slovensku Tohle považuji za naprostý základ. Je jedno, jestli pronajímáte doktorovi nebo ženě na mateřské. Prověřujte to vždy. Častokrát se majitelé divili, když jsem jim volal a sdělil, že zájemce má přes 20 zápisů v CEEčku. Já přes QARU ještě ověřuji dluhy u pojišťoven.

Pokud máte podezření, že zájemce nemá práci, jednoduše ho požádejte o doložení pracovní smlouvy. Když mu jednoduše vysvětlíte, proč ji potřebujete vidět, určitě s tím nebude mít problém. Častokrát se stává i to, že byl zájemce z předchozího bytu vyhozen kvůli neplacení nebo kvůli hrubému porušení nájemní smlouvy. Jestli tomu tak je i u Vašeho zájemce, si můžete ověřit tak, že ho požádáte, aby Vám jeho předchozí pronajímatel zavolal. V praxi samozřejmě používám i několik dalších metod. . Výše uvedené tipy jsou si myslím dostačující.


Petr Hejda

8 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page